تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام پذیره‌نویسی نشدهاعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام پذیره‌نویسی نشده

شرکت بيمه پارسيان (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ 200722  و شناسه ملی 10102424818

 

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بيمه پارسيان )سهامی عام(، مورخ 15/09/1395 و مجوز شمارة   094-298432/954 مورخ 12/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز مجوز شماره 95/402/30944 مورخ 1395/06/21بيمه مركزي  مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 000،2 میلیارد ریال به مبلغ3,000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 377،354،294 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 5,645,623 سهم 1,000 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139630400901009896 مورخ 10/02/1396 ادارة ثبت شرکت­ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

1)      موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعاليت شركت بموجب ماده 2 اساسنامه عبارتست از :

- انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع رشته هاي بيمه زندگي و غير زندگي بر اساس پروانه هاي فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران .

-  تحصيل پوشش بيمه هاي اتكايي از داخل يا خارج از كشور در رابطه با بيمه نامه هاي صادره در چارچوب ضوابط بيمه مركزي ج.ا.ايران .

-  قبول بيمه هاي اتكايي از موسسات بيمه داخلي يا خارجي در حدود مقررات مربوط مشروط به رعايت ظرفيتهاي نگهداري شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي ج.ا.ايران اعلام مي كند .

-  سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه .

2)   مرکز اصلی شرکت و کدپستی: تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد ، خيابان قبادیان ، شماره 22 
كد پستي :  
1969633431  شرکت فاقد شعبه می باشد .

3)      سرمایۀ فعلی شرکت: 2,000,000,000,000 ریال

4)   موضوع افزایش سرمایه: به منظور ارتقاي رتبه توانگري مالي و پوشش ريسك قانوني ، حفظ وتوسعه سرمايه مالي شركت ، افزايش سهم نگهداري بيمه نامه هاي صادره ، حفظ و ارتقا سهم از بازار و جايگاه رقابتی ، الزام بیمه مرکزی جهت افزایش سرمایه و حفظ و گسترش بازار اتکایی و مدیریت ریسک اعتباری .

5)      محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل به تفکیک زیر انجام خواهد شد :

الف) 300,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

ب) 700,000,000,000 ریال از محل اندوخته سرمایه ای

6)      مبلغ افزایش سرمایه: 1,000,000,000,000 ریال

7)      مبلغ سرمایه پس از افزایش: 3,000,000,000,000 ریال

8)      مدت شرکت: نامحدود

9)      نوع سهام: عادي با نام و شركت فاقد سهام ممتاز مي باشد.

10)  ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال،

11)  مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت:  294,354,377,000 ریال

12)  تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 5,645,623 حق تقدم

13)  مشخصات اعضای هیآْت مدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره

شناسنامه

کد ملی

سمت
 به­طور کامل

بانك پارسيان

178028

10102203401

کورش پرویزیان

مصطفی

5

5509912251

رئيس هيات مديره

(غیرموظف)

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

136946

10101800682

سید مهدی جلالی

سید علی اکبر

861

0053008138

نايب رئيس هيات مديره

(غیرموظف)

سرمایه گذاری تدبیر

147888

10101907666

علی

 مدرسی نیا

سیدمصطفی

1002

0043334083

عضو هيات مديره

(غیرموظف)

تجارت الکترونیک پارسیان

164214

10101850423

نادر صفاجو

جواد

2012

0056619448

عضو هيات مديره

(موظف)

لیزینگ پارسیان

170931

10102133962

هادي

 اويار حسين

محمد علي

1259

0450422046

عضو هيات مديره

(موظف)

هادی اویار حسین

-

-

مدیر عامل

          

    شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد .

14)  شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در كليه مجامع عمومي، صاحبان سهام مي توانند شخصاً، وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص حقيقي و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي حضور به هم رسانند. هر سهامدار براي هر سهم فقط يك راي خواهد داشت.

15)  مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم 10 درصد از  سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است .

وضع اندوخته قانوني از سود خالص شركت مطابق قانون تجارت انجام مي شود . به پيشنهاد هیآْت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي , ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود . علاوه بر اندوخته هاي مذكور , اندوخته هاي فني و لازم حسب دستورالعملهاي بيمه مركزي ج.ا.ايران بايد منظور گردد .

هرگاه شركت منحل گردد تصفيه امور با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد .

16)  تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد هرگونه سهام ممتاز ميباشد.

17)  مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شركت فاقد هرگونه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم مي باشد.

18)  مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شركت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركت ميباشد.

19) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: بر اساس صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده منتهي به 31/06/1395 مجموع بدهي هاي كوتاه مدت و بلند مدت شركت برابر با 627,880,19 ميليون ريال      مي باشد.

ضمناً شركت ديون اشخاص ثالث را تضمين ننموده است .

20) مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ 12/02/1396 آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 10/03/1396 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 و حداكثر 5,645,623  سهم و با رعايت حدود مقرر در  ماده 33 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري .

22)  مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد

شخصيت حقوقي

ميزان تعهدات

موضوع فعاليت

شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان

سهامي خاص

حق تقدم های استفاده نشده

تامين سرمايه

 

23) روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های جهان صنعت و ابرار اقتصادي ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) منتشر می­گردد.

24) چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شركت بيمه پارسيان نزد سازمان بورس اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران  نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

25)  مشخصات حساب بانكي ناشر: مبالغ دريافتي توسط كارگزار ناظر بايد به حساب زير واريز گردد:

حساب سپردۀ كوتاه مدت  به شمارۀ 5173228122  به نام شرکت بيمه پارسيان (سهامي عام) نزد بانك ملت شعبۀ ونک پارک کد 65250 .

26) کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌های تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیآْت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانيۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.parsianinsurance.ir و سايت رسمي  ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

27)  مشخصات سهامداران بالای 10 درصد سهام شرکت بیمه پارسیان را دارند.

 

نام سهامدار

نوع شخصيت حقوقي

تعداد سهم

درصد سهم

شركت گروه مالي بانك پارسيان

سهامي خاص

405،701،168

20.28

شركت سرمايه گذاري تدبير

سهامي خاص

368،964،885

18.44

شركت صباتامين پارسيان

سهامي خاص

282،279،181

14.11

شركت سرمايه گذاري پارسيان

سهامي خاص

227،546،153

11.37

 

28) نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان(سهامي خاص) متعهد گرديده است ظرف مدت 5 روز پاياني عرضه عمومي نسبت به خريد حق تقدم باقيمانده اقدام نمايد .

 

 

نکات مهم:

·   مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، تملک بیش از 20 درصد سهم شرکتهای بیمه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی باشد .

·     با توجه به ماده 6 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب شورای عالی بیمه ، مجموع اشخاص

زیر در هر یک حالت یک شخص محسوب می شوند :

·     شخص حقیقی متقاضی بعلاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر

·   شخص حقوقی متقاضی بعلاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند .

·     اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از 20 درصد حق رای داشته باشد .

·   اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند  .

·   در رعایت ماده 4 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی  ، وزارتخانه ها ، موسسه های دولتی ، موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای موضوع ماده 2 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت " نمی توانند جزء موسسین شرکت بیمه باشند .

·   اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی توانند در پذیره نویسی سهام شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) شرکت نمایند . در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی ، وجوه واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد .

·     مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

·   ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·   ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

·   پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند:

تهران  ابتدای خیابان ملاصدرا  شمارة 13- سازمان بورس و اوراق بهادار  ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه ای

 

 

                                                                                                                  هيئت مديره شرکت بیمه پارسیان