تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایهآگهی تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه

شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام)

ثبت شده به شماره  200722 شناسه ملی  10102424818

 

پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت , منتشر شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ25/09/ 1395 و مهلت تعیین شده تا تاریخ 24/11/1395 نظر به درخواست سهامداران محترم و به منظور تامین حقوق کامل ایشان و به موجب موافقت نامه شماره 046-298432/958مورخ 19/11/1395 سازمان بورس اوراق بهادار به اطلاع کلیه سهامداران ارجمند میرساند مهلت پذیره نویسی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 04/12/1395 تمدید میگردد .