تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نحوه اخذ شناسه پرداخت توسط خريداران حق تقدم سهامبدينوسيله به اطلاع مي رساند , آن دسته از سرمايه گذاراني که در دوره استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه شرکت بیمه پارسیان , اقدام به خريد حق تقدم مي نمايند , می بایست از طريق مراجعه به سايت  dara.csdiran.com يا تماس با امور سهام شرکت بيمه پارسيان به شماره تلفن 8259-021 داخلي 1494 و 1491 و ياتماس با تالار امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه , شماره تلفن 42315-021 جهت اخذ شناسه پرداخت و واريز مبلغ اسمي قبل از اتمام مهلت 60 روزه پذیره نویسی اقدام نمايند.