تاريخ روز : شنبه 10 آبان 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصمیمات صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/15 در خصوص افزایش سرمایهپيروآگهي­ هاي منتشر شده در روزنامه­ هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد به شماره­ هاي 3919 و 26593مورخ 04/09/1395جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت بيمه پارسيان (سهامي عام)  باحضور 15/73 درصد از صاحبان سهام يا نمايندگان آنها به شرح ليست پيوست ، در ساعت09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 15/09/1395 در محل مركز همايش هاي بين المللي نيايش واقع در تهران ، خيابان سعادت آباد ، بالاتر از ميدان كاج ، كوچه نهم ، پلاك 14، تشكيلگرديد.
مصوبات مجمع:

1- مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره درمورد لزوم افزایش سرمایه و قرائت گزارش بازرس قانونی (موسسه حسابرسی دش وهمکاران(حسابرس مستقل)) و با توجه به مجوزهای شماره 094-298432/954 مورخ12/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و 30944/402/95 مورخ 21/06/1395 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران, با اکثریت آراء افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 2,000,000میلیون ریال به مبلغ3,000,000 میلیون ریال از محل اندوخته سرمایه ای (700 میلیارد ریال )و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران (300 میلیارد ریال) تصویب نمود.
2- مجمع اختیار افزایش سرمایه از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به مبلغ 4,000,000 میلیون ریال از از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران را حداکثر طی مدت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نمود.
3- مجمع به هیئت مدیره اختیار داد تا در مهلت مقرر قانونی اقدامات لازم را جهت ثبت افزایش سرمایه ها به شرح فوق و اصلاح ماده 6 اساسنامه بعمل آورد .
4- مجمع مقرر نمود حق تقدم های استفاده نشده و پاره سهم حاصل از افزایش سرمایه های مزبور ,در بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه ها یمربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد.
5- مجمع به مديرعامل شركت با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌های تهران اقدام نماید.