تاريخ روز : یکشنبه 18 خرداد 1399

شرکت بیمه پارسیان

  

راهنمای شرکت در افزایش سرمایه از طریق پرتال سهامداران بیمه پارسیان 

 

راهنمای شرکت در افزایش سرمایه از طریق پرتال سهامداران بیمه پارسیان

 

 1-     ورود به پرتال سهامداران بیمه پارسیان از طریق آدرس اینترنتی saham.parsianinsurance.com

 نکته : دراولین ورود به سامانه ," نام کاربری" همان کد بورسی یا کد سهامداری ورمز عبور"شماره شناسنامه می باشد .

(کد بورسی شامل 8کارکترمتشکل از سه حرف فارسی اول نام خانوادگی و کد 5 رقمی  می باشد)

2-     انتخاب گزینه گواهینامه حق تقدم

3-     دریافت و مشاهده گواهینامه حق تقدم سهام با کلیک روی گزینه مربوطه.

4-     درج بند شماره 3 گواهینامه(تعداد سهام قابل خرید ) در کادر میزان حق تقدم پذیرش شده .

5-     کلیک بر روی دکمه تایید .

6-     نمایش دایره سبز رنگ درآخرین ردیف ستون تاییدیه دریافت .